Atatürk Kronoloji - 1

Atatürk Kronoloji - 1

19 Mayıs 1881 Mustafa Kemal, Selanik'te doğdu.

1894 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı

1896 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okulu Piyade Sınıfına girdi.

10 Şubat 1902 Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi'ne girdi.

11 Ocak 1905 Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.

5 Şubat 1905 Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.

1906 Mustafa Kemal, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.

1907 Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu.

20 Haziran 1907 Mustafa Kemal, Kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu.

20 Eylül 1907 Mustafa Kemal, Selanik'teki 3. Orduya atandı.

22 Haziran 1908 Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.

23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

17 Aralık 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.

190 8Mustafa Kemal, Almanca'dan Osmanlıca'ya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı

13 Nisan 1909 31 Mart Olayı oldu.

15-16 Nisan 1909 Mustafa Kemal, 31 Mart (13 Nisan) Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak, Selanik'ten İstanbul'a hareket etti.

6 Eylül 1909 Mustafa Kemal, Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı oldu.

10 Mayıs 1909 Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak, Arnavutluk harekatına katıldı.

13 Ocak 1910 Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.

17-21 Eylül 1910 Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.

15 Ocak 1911 Mustafa Kemal, Selanik'te bulunan 38. Piyade Alay Komutan Vekilliği'ne atandı.

13 Eylül 1911 Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.

29 Eylül 1911 İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

5 Ekim 1911 Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.

27 Kasım 1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.

8 Ekim 1912 Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır' da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.

15 Ekim 1912 Trablusgarb Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarb ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.

24 Ekim 1912 Mustafa Kemal, Derne'den İstanbul'a hareket etti.

8 Kasım 1912 Yunanlılar Selanik'i işgal etti.

25 Kasım 1912 Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.

28 Kasım 1912 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

1 Aralık 1912 Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.

23 Ocak 191 3İttihatçılar, sadrazam Kamil Paşa'yı uzaklaştırarak yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdiler. (Babıali Baskını ile)

30 Mayıs 1913 1. Balkan Savaşı sonunda Balkan Devletleri ile Londra Antlaşması imzalandı.

11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü.

12 Haziran 1913 Sait Halim Paşa sadrazam oldu.

21 Temmuz 1913 Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile, 1. Balkan Savaşlarında kaybedilen Edirne'yi geri aldı.

29 Eylül 1913 Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ataşesi oldu. Aynı gün Fethi OKYAR ise Sofya Büyükelçisi olarak atandı.

14 Kasım 1913 2. Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.

3 Ocak 1914 Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu.

1 Mart 1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

13 Mart 1914 Osmanlı - Sırbistan arasında İstanbul anlaşması imzalandı

Mayıs 1914 Mustafa Kemal "Zabit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazdı Aralık1918'de İstanbul'da yayımlandı.

1 Ağustos 1914 1. Dünya Savaşı başladı.

3 Kasım 1914 Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

5 Kasım 1914 İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

11 Kasım 1914 Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri yanında 1. Dünya Savaşı'na girdi.

20 Ocak 1915 Mustafa Kemal, Sofya'dayken 19. Tümen Komutanlığına atandı.

19 Şubat 1915 İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale'yi topa tuttu.

25 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen, Fransız ve İngilizlerin Çanakkale'yi topa tutması üzerine Eceabat Bölgesine gönderildi.

18 Mart 1915 İstanbul'u ele geçirmek için Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan, İtilaf Devletlerine karşı, 18 Mart Boğaz Muharebesi Zaferi kazanıldı.

23 Mart 1915 Limon Von Sanders, Çanakkale'yi savunmak için kurulan, 5. Ordu Komutanlığına getirildi. 2

5 Nisan 1915 Çanakkale Boğazı'ndan geçmeleri engellenen İtilaf Devletleri, Seddülbahir ve Arıburnu' na asker çıkardı. Mustafa Kemal, tümeniyle düşman birliklerini Conkbayırı' nda durdurdu.

30 Nisan 1915 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e madalya verildi.

1 Mayıs 1915 Mustafa Kemal, Arıburnu Grubu Komutanlığı'nı üstlendi.19. Tümen'in ilk hazırlıklı taarruzu gerçekleşti.

10 Mayıs 1915 Başkomutan Enver Paşa, Mustafa Kemal'in bölgesini denetledi ve takdirlerini bildirdi.

17 Mayıs 1915 Mustafa Kemal, Arıburnu Bölgesi Komutanlığı'ndan ayrılıp, 19. Tümen Komutanlığı'na döndü. (Arıburnu Komutanlığı'nı 1 Mayıs'ta durumun gereği olarak üstlenmişti).

24 Mayıs 1915 Çanakkale' de bir günlük ateşkes anlaşması yapıldı.

1 Haziran 1915 Mustafa Kemal, Albaylığa yükseltildi.

8-9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atandı.

9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, bizzat idare ettiği taarruzla, Anafartalar cephesinde düşmanı geri attı. I. Anafartalar Zaferi kazanıldı.

10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Conkbayırı süngü hücumuyla önemli bir zafer daha kazandı.

17 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalardan sonra Kireçtepe' dede zafer kazandı.

19 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, 16. Kolordu Komutanı oldu. (Anafartalar Grubu Komutanı)

21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, II. Anafartalar Zaferi'ni kazandı.

24 Ağustos 1915 Başkomutan Enver Paşa, Anafartalar Grubu bölgesini denetledi.

27 Ağustos 1915 Kayacıkağılı Muharebesi gerçekleşti.

28 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu'nda yeni düzenlemeler yaptı.

10 Aralık 1915 Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nden ayrıldı.

19-20 Aralık 1915 Düşman birlikleri, Arıburnu ve Suvla'yı gizlice boşalttı.

9 Ocak 1916 Müttefik Kuvvetleri, Seddülbahir'den çekildi.

14 Ocak 1916 Mustafa Kemal, Edirne'de 16. Kolordu Komutanlığına atandı.

16 Şubat 1916 Ruslar, Erzurum'u işgal ettiler.

3 Mart 1916 Bitlis, Muş, Van ve Hakkari Ruslar tarafından işgal edildi.

15 Mart 1916 Mustafa Kemal, Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılan 16. Kolordu komutanı olarak Doğu Cephesinde göreve başladı.

1 Nisan 1916 Mustafa Kemal, Mirlivalığa (Tümgeneral) yükseltildi.

7-25 Nisan 1916 Mustafa Kemal, Doğu'da Rusların saldırısını püskürttü.

28 Nisan 1916 Irak Cephesindeki savaşlarda, Kut-ül amare bölgesinde, beş aydır kuşatma altında olan İngiliz birlikleri, teslim oldu.

7-8 Ağustos 1916 Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u, Ruslardan geri aldı.

17 Kasım 1916 10. Türk Kolordusu, Makedonya Cephesine geldi.

11 Aralık 1916 Manastır, İtilaf Devletleri'nin eline geçti.

17 Şubat 1917 Mustafa Kemal, Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığına atandı

7 Mart 1917 Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutan Vekilliğine atandı.

11 Mart 1917 İngilizler Bağdat'ı ele geçirdi.

16 Mart 1917 Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığı'na asil olarak atandı.

27 Haziran 1917 Yunanistan, İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.

5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.

17 Temmuz 1917 Rus Çarı, çıkan ayaklanma sonunda iktidardan çekildi. Sosyalistler, Sovyet Hükümetini kurdu.

9 Eylül 1917 Avusturya Macaristan Hükümeti Mustafa Kemal'e, ikinci rütbe harp alameti Askeri Liyakat madalyası verdi.

20 Eylül 1917 Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanı sıfatıyla, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu İstanbul'a gönderdi.

6 Ekim 1917 Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini bir yazı ile Enver Paşa'ya bildirdi.

9 Ekim 1917 Rusya'da yeni bir ayaklanma çıktı. Sosyalistler Bolşevik Hükümeti'ni devirerek, 1. Dünya Savaşından çekildiler. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu.

15 Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılan Mustafa Kemal, 2. Ordu Komutanı sıfatıyla, izinli olarak İstanbul'a döndü.

9 Aralık 1917 İngilizler, Kudüs'ü işgal etti.

15 Aralık 1917 Mustafa Kemal, Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitti.

16 Aralık 1917 Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verildi.

Sayfa 1 / 6 | Sonraki Sayfa
Etiketler : Atatürk, Atatürk Kronoloji Atatürk Kronoloji

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0721