Atatürk Kronoloji - 2

Atatürk Kronoloji - 2

22 Temmuz 1920 Padişah Vahdettin' in başkanlığında toplanan Saltanat Şurası'nda Sevr Antlaşması kabul edildi.

23 Temmuz 1920 Yunanlılar Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu'yu işgal etti.

23-24 Temmuz 1920 Albay Cafer Tayyar (EĞİLMEZ), Havsa-Bostanlı' da Yunalılara esir düştü.

30 Temmuz 1920 İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferid Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.

1 Ağustos 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.

6 Ağustos 1920 Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması imzalandı.

14 Ağustos 1920 Yüzbaşı Şeref Bey, Bolu'ya girdi.

17 Ağustos 1920 Bekir Sami başkanlığındaki Türk Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında Moskova'da görüşmeler başladı.

18 Ağustos 1920 Kuvayı Milliye birlikleri Antep'e girdi.

19 Ağustos 1920 Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanlar ve Saltanat Şûrası'nda olumlu oy kullananlar TBMM'nce vatan haini ilân edildi.

24 Ağustos 1920 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı.

29 Ağustos 1920 Yunanlılar Uşak'ı işgal etti.

30 Ağustos 1920 Ayaklanmaya katılan Adapazarı ve Düzce halkı TBMM 'nde affedildi.

3 Eylül 1920 Simav, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

3 Eylül 1920 Nizip işgal edildi.

5 Eylül 1920 TBMM 'nde "Nisab-ı Müzakere Kanunu" kabul edildi.

5 Eylül 1920 2. Yozgat Ayaklanması başladı. Söndürülmesi 30 Aralık 1920

6 Eylül 1920 Refet Bey İçişleri Bakanı oldu.

7 Eylül 1920 "Takvimi Vekayi" Gazetesinde, rütbeleri indirilen subaylar arasında Mustafa Kemal'in rütbesinin yarbaylığa indirildiği yazıldı.

8 Eylül 1920 2. Milli Aşiret Ayaklanması bastırıldı.

11 Eylül 1920 TBMM'nde İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

12 Eylül 1920 Doğu Cephesi birlikleri Ermenilere karşı saldırıya geçti.

13 Eylül 1920 Mustafa Kemal'in "Halkçılık Programı" T.B.M.M. 'ne sunuldu.

13 Eylül 1920 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri, Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla, Bilecik tren istasyonunda görüştü.

14 Eylül 1920 TBMM 'nde "Men-i Müskirat Kanunu" kabul edildi.

18 Eylül 1920 Halkçılık Programı T.B.M.M' inde okundu.

23 Eylül 1920 İlk Sovyet Savaş malzemeleri geldi.

24 Eylül 1920 Doğu Cephesinde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.

29 Eylül 1920 Sarıkamış, Ermenilerden geri alındı.

1 Ekim 1920 Milli Kuvvetler, Kağızman'ı geri aldı.

2 Ekim 1920 Konya'da Delibaş Ayaklanması çıktı.

6 Ekim 1920 Kuvayı Milliye Konya'ya girdi.

7 Ekim 1920 "Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu.

15 Ekim 1920 Güney cephesinde Saimbeyli kurtarıldı.

17 Ekim 1920 Damat Ferid Paşa sadrazamlıktan istifa etti.

17 Ekim 1920 Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM 'nde reddedildi.

21 Ekim 1920 Tevfik Paşa başkanlığında İstanbul'da son Osmanlı Hükümeti kuruldu.

24 Ekim 1920 Batı Cephesi'nde Türk kuvvetleri Gediz Taarruzunu gerçekleştirdi.

27 Ekim 1920 Yunanlılar İnegöl ve Yenişehir'i işgali etti.

27 Ekim 1920 T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.

30 Ekim 1920 Kars Ermenilerden geri alındı.

1 Kasım 1920 Ankara'daki "Zabit Namzetleri Talimgahı" ilk mezunlarını verdi.

2 Kasım 1920 İkinci parti Sovyet savaş malzemeleri geldi.

4 Kasım 1920 İcra Vekilleri Heyeti'nin seçim yönteminde değişiklik yapıldı. Şimdiye kadar bakanları Meclis gizli oyla seçiyordu. Bundan böyle bakanlar, T.B.M.M. Başkanınca gösterilen adaylar arasından seçilecekti.

6 Kasım 1920 Doğu cephesinde Ermeniler mütareke istedi.

7 Kasım 1920 Doğu Cephesi birlikleri, Gümrü'yü işgal etti.

8 Kasım 1920 Ermeniler, T.B.M.M. 'nin barış koşullarını kabul etmedi.

8 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa'nın, Moskova Büyükelçiliği'ne atanma kararı alındı.

8 Kasım 1920 Savaş'ın, düzenli ordu ile yürütülmesine karar verildi.

9 Kasım 1920 Batı Cephesi iki bölüme ayrıldı.(kuzey cephesi, güney cephesi) İsmet Bey'in (İNÖNÜ) Batı Cephesi, Refet Bey'in (BELE) Güney Cephesi Komutanlıklarına tayini yapıldı.

11 Kasım 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü' ye taşındı.

12 Kasım 1920 Ermeniler' in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi.

15 Kasım 1920 Şeyh Sunusi (Libya) Ankara'ya geldi.

15 Kasım 1920 İslahiye kurtuldu.

18 Kasım 1920 Ermenistan'la Ateşkes Anlaşması imzalandı.

18 Kasım 1920 T.B.M.M., Emperyalizme karşı bildirisini yayınladı.

20 Kasım 1920 General Papulas, Türkiye'deki Yunan Orduları Başkomutanlığına atandı.

21 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçisi oldu.

22 Kasım 1920 Yunan Başkomutanı General Papulas İzmir'e geldi.

25 Kasım 1920 T.B.M.M. 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi.

27 Kasım 1920 Çerkez Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik' in Batı cephesi komutanına ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.

29 Kasım 1920 "İstiklal Madalyası" kanunu kabul edildi.

1 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması.

3 Aralık 1920 Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı.

3 Aralık 1920 Mamure kurtuldu.

4 Aralık 1920 Eskişehir'de Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit arasında görüşmeler yapıldı

5 Aralık 1920 İstanbul'dan gelen İzzet (FURGAÇ) ve Salih (Hulusi KEZRAK) Paşalarla Mustafa Kemal arasında Bilecik görüşmesi yapıldı.

6 Aralık 1920 Bilecik Görüşmesine katılanlar, Ankara'ya götürüldü.

9 Aralık 1920 İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.

11 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.

13 Aralık 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Kars'a taşındı.

16 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe yenildi.

19 Aralık 1920 5 Aralık'ta yapılan plesibit üzerine, Konstantin yeniden Yunanistan Kralı olarak Atina'ya geldi.

24 Aralık 1920 Çerkez Ethem'i yola getirmek için, bir örgüt kurulu, Kütahya'ya gönderildi.

27 Aralık 1920 Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.

29 Aralık 1920 Kütahya, T.B.M.M. Kuvvetlerince Ethem kuvvetlerinden temizlendi.

6 Ocak 1921 Yunanlılar, Eskişehir'e doğru ilerlemeye başladı.

6-10 Ocak 1921 I. İnönü Muharebesi ve Zaferi

9 Ocak 1921 Bilecik'in, Yunanlılar tarafından işgali.

17 Ocak 1921 Türk Heyeti görüşmelerde bulunmak üzere Tiflis'e gitti.

17 Ocak 1921 Büyük Millet Meclisi, asi Ethem hakkında bir bildiri yayınladı.

20 Ocak 1921 İlk Anayasa, (Teşkilat-ı Esasiye) Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi.

22 Ocak 1921 Çerkez Ethem birlikleri tamamıyla yenildi.

23 Ocak 1921 "Alemdar" gemisi, Milli Mücadele'ye katılmak üzere İstanbul'dan Karadeniz'e açıldı. (Arada Fransızların eline geçen gemi 28 Ocak günü silahsız mürettebatınca yeniden kurtarılmıştır.)

24 Ocak 1921 Asi Ethem ayaklanması bastırıldı.

24 Ocak 1921 Fevzi Paşa, İcra Vekilleri başkanlığına getirildi.

26 Ocak 1921 İtilaf Devletleri, Sadrazam Tevfik Paşa'dan Londra Konferansı'na delege göndermesini istedi.

29 Ocak 1921 Türk Heyeti, Tiflis' den Bakü' ye geçti.

31 Ocak 1921 Bekir Sami Kurulu, Moskova'dan Ankara'ya döndü.

5 Şubat 1921 Ankara, Londra Konferansı'na heyet göndermeye karar verdi.

6 Şubat 1921 "Hakimiyeti Milliye" günlük çıkmaya başladı. (Bir süre Pazar günleri çıkmamış, savaşın kızıştığı günlerde ek yayınlamış, sonra tamamı ile günlük olmuştur.)

8 Şubat 1921 T.B.M.M. Ayıntap' a (Antep) kahramanca direnişinden dolayı "Gazi" sanı veren kanunu kabul etti.

9 Şubat 1921 Gaziantep, bir anlaşma imzalanarak Fransızlara teslim oldu.

10 Şubat 1921 Mustafa Kemal, cepheye doğru yola çıktı.

17 Şubat 1921 Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

21 Şubat 1921 Londra Konferansı başladı.

22 Şubat 1921 Moskova'da Türk-Sovyet görüşmeleri başladı.

23 Şubat 1921 T.B.M.M. Hükümeti, Ardahan, Artvin ve Batum'un boşaltılması için Gürcistan'a ültimatom verdi.

Sayfa 1 / 6 | Sonraki Sayfa
Etiketler : Atatürk, Atatürk Kronoloji Atatürk Kronoloji

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0753