Öğretmenlik Mesleğinde Kişisel ve Mesleki Gelişimin Önemi

Öğretmenlik Mesleğinde Kişisel ve Mesleki Gelişimin Önemi

Öğretmenlik, çağlar boyunca en önemli meslekler arasında yer almıştır. Günümüzde öğretmenliğin önemi daha da artmıştır. Çünkü hızla gelişen teknoloji ve yeni buluşlar, bilginin katlanarak çoğalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin de sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Öğretmenler, mesleki gelişmeleri için sadece, öğrencileri daha iyi tanımaya, anlamaya çalışmakla kalmamalılar, aynı zamanda kendini değerlendirme yeteneklerini de geliştirmelidirler. Bu doğrultuda sürekli kendilerine ve kullandıkları öğretme yaklaşımına ilişkin yeni kararlar verebilmelidirler. Şüphesiz bu durum, öğretmenin mesleki gelişmesine bağlıdır. Öğretmen bu kararlarına dayalı olarak öğretim yönteminin aksayan yönlerini geliştirecek, öğrencileri, meslektaşları ve çevresiyle daha verimli ilişkiler kurabilecektir. Mesleki ve zihinsel gelişmelerini okulu bitirmekle sonlandıran ya da monoton ve değişmez yöntemlerle çalışan öğretmenlerin, sadece yetersiz ve mutsuz sınıf liderleri olabilecekleri söylenebilir.

İyi Bir Öğretmende Aranan Nitelikler Nelerdir?

Öğretmen, mesleki gelişmesini sağlayıcı davranışlar içinde olmalıdır. Bunun için sadece öğreten değil, sürekli öğrenende olmalıdır. Öğretmen kişisel özeliklerini sürekli değerlendirmeli, gelişim yolları aramalıdır. Mesleki problemlerinin çözümünde yardımcı olması için mesleki dergi ve kitapları izlemelidir. Sürekli olarak sürdüğün eğitim sürecini değerlendirmelidir. Sınıf içi faaliyetlerini, eğitim süreci içinde kullandığı sözel olmayan eylemlerini değerlendirip bunların kaydını tutmalı, öğrencinin verdiği mesajlardan yararlanmalıdır.

Sınıf içi faaliyetlerini iyileştirmelidir. Öğrencilerin düzeylerine uygun ödevler vererek sınıf içi faaliyetleri zenginleştirmeli, faaliyetlerin kontrolünü elinde tutmalı, eğitim-öğretim kaynaklarının kullanımı sağlanmalı, sınıf içi faaliyetleri sık sık değerlendirmeli, öğrencilere karar verme denemelerinde bulunmaları için fırsatlar tanımalıdır. Öğretmen-Öğretmen ilişkilerini iyileştirmelidir. Mesleki dayanışma ve grup psikolojisi içerisinde yürütülen ilişkilerdeki verimin artacağı gözden kaçırılmamalıdır. Öğretmen-Yönetici ilişkilerini iyileştirmelidir. Bunun için zorlukların sebeplerini araştırmalı, ihtiyaç duyulan aktif rolü üstlenmeli, zayıfları ve yetersizlikleri açıklamaktan çekinmemelidir.

Öğretmen-Toplum ilişkilerini geliştirmelidir. Çocuğu araştırmaya yöneltecek, uygun miktarda ev ödevleri verilmeli, kendisine ve okula yönelik eleştirilerden yararlanmalı, okul faaliyetlerinde yetişkinleri de kullanmalı, çevre ile etkileşim ve anlayış geliştirmenin başka yollarını aramalıdır. Öğretmen geliştirme programlarına ve hizmet içi eğitim programlarına katılmalı, okul dışı ve okul içi seminer ve programları izlemelidir.

Mesleğinin özelliği gereği öğretmenin öğrenmesi tüm meslek yaşamı boyunca devam etmelidir. Öğrenciler öğretmenlerinin çelişkilerini ve yetersizliklerini çok hızlı bir biçimde yakalarlar. Bu nedenle öğretmen bilgisini sürekli geliştirmelidir.

Öğretmende şu özellikler olmalıdır:

Edebiyat ve okuma parçalarına güçlü ilgisi. Başkalarının güdülenmelerini ve davranışlarını onaylama. Sosyal gruplara katılma. Çocuklarla ilişkilerden hoşlanma. Yönlendirici olmayan sınıf etkinliklerini tercih etme. Sözel zekânın yüksekliği. Sağlıklı bir duygusal yapıya sahip olma. İnsan ilişkilerine pozitif yaklaşabilme yetisine sahip olma. Hitabet sanatı güçlü olmalı. Güncel konulardan haberdar olmalı.

Okuma ve mesleki yayınların izlenmesi öğretmenlik mesleği için oldukça önemlidir. Ancak araştırma sonuçları, öğretmenlerin öğrencilere göre daha az okuduklarını ortaya koymuştur.

Öğretmenlerin okumama nedenleri araştırıldığında başlıca nedenler şöyle sıralanabilir: Birçok öğretmen okulu bitirdiğinde mesleki gelişmelerinin de sona erdiğine inanır. Öğretmenlerin çoğu hali hazırdaki yetenek ve yeterliliklerinden çok, daha önceki yetenek ve başarılarını konuşurlar. Okul yöneticileri, öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini geliştirebileceklerine inanmazlar. Öğretmen ve yöneticiler, mesleki yayınların nasıl elde edileceğini düşünmemişlerdir bu yayınların mesleki sorunlarını çözmeye yardımcı olacağını ummamaktadırlar.

Sonuç olarak, başarılı ve etkili bir öğretmenlik için, öğretmenlik mesleğinde kişisel ve mesleki gelişimin önemini unutmamak ve bu doğrultuda bir mesleki yaşam biçimi belirlemek gerekmektedir.

Kaynak:Alıntı
Etiketler : Eğitim, Sunu

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0273