Öğrenci Merkezli Eğitimin Avantajları

Öğrenci Merkezli Eğitimin Avantajları

Öğrenci merkezli eğitim kavramıyla eğitime, öğrenmeye, öğretmeye ilişkin önemli algısal değişimler söz konusudur. "Ne öğretelim? Nasıl öğretelim? Ne ile öğretelim?” şeklindeki bakış açısından, "Ne öğrenmek ister? Öğrenmek için ne yapacak? Öğrenmesine neler yardım edebilir? Hangi derinlikte öğrendi?” şeklindeki bakış açısına dönüş, öğrenci merkezli eğitimin doğurgusu olarak ifade edilebilir.

İfade edilen bu algısal dönüşüme bakıldığında, öğretme kavramının sorgulandığı, süreçte asıl işlemin öğrenmek olduğu düşüncesinin ortaya çıktığı söylenebilir. Öğrenme süreci gözlendiğinde, süreçte yapılan asıl işin öğrenmek olduğu, öğretmek diye bir şeyin olmadığı ifade edilebilir. Eğitimde vazgeçmemiz gereken düşünce, birine bir şey öğrettiğimiz fikridir. Aslında hiç kimse hiç kimseye hiçbir şey öğretemez; öğrenme birey tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilir. Örneğin, "Öğrencilere 7’nin katları tablosunu öğrettim.” demekle, aslında "Öğrencilerin 7’nin katları tablosunu öğrenmeleri için gerekli ortamı hazırladım.” demiş oluruz.

Bireyin ihtiyacı geleceğe hazırlanmaktan çok, daha nitelikli olmaktır. Şunu bilmek gerekir ki, çocuklar büyüklerin minyatür halleri değildir. Onlar davranışları, duygularıyla da büyüklerin bir benzeri değildirler. Onlar birbirlerinin benzeri kopyalar da değillerdir. Aralarındaki bireysel farklar, onları tanımlayan temel belirleyicilerdir. Aralarındaki bu farkları görerek, onların bu farklığını göz önünde bulunduracak esnek bir eğitim ortamı hazırlamak gerekir

Bu bağlamda eğitim sisteminde tartışılan kavramlar bireysel farklılıklar, bireyin ihtiyaçları, esnek eğitim ortamı kavramları olmuştur. Öğrenci merkezli eğitim de bu kavramlara ve bunlar etrafında oluşturulan tartışmalara dayalı olarak eğitim sistemlerinde değişimler önermektedir. Öğrenci merkezli eğitim şöyle tanımlanmaktadır: "Öğrencinin öğrenme sürecindeki sorumluluk ve aktivitesini, öğretmenin ne yaptığından daha fazla önemseyen düşünme ve öğrenme yoludur. Geleneksel ve didaktik öğretim metodunda yer alan öğretmen kontrolü ve akademik içeriğe yapılan güçlü vurgunun aksine; öğrenci merkezli eğitimde öğrenci sorumluluğu ve aktivitesi, sürecin kalbini oluşturur.”

Öğrenci merkezli eğitimin oluşması bağımsız öğrenme sürecinin gerçekleşmesine bağlıdır. Bunun için de öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme konusunda gerekli becerilere sahip olması gerekir. Öğrenmeyi öğrenme için öğrencilerin; Bilgiyi nasıl alacaklarını, Bildikleriyle yeni gelen bilgiyi nasıl bütünleştireceklerini, Bu bilgileri nasıl uygulayacaklarını bilmeleri gerekir. Öğrenci merkezli eğitim için öğrencilerin sahip olmaları gereken becerileri şunlardır; Öğrenciler, ders konusuyla ilgili çeşitli bileşenler arasında ilişki kurabilmelidir. Bağımsız şekilde öğrenebilmek için, öğrenciler bir eylem planı yapabilmelidir. Öğrenciler, kendi öğrenmelerindeki ilerlemeyi ve bunun kendileri için sonuçlarını test edebilmelidir. Öğrenciler, ders konusu ile önceden sahip oldukları (deneysel) bilgi arasında bir ilişki kurabilmelidir.

Sınıf Rehberliği ve Yönlendirmede Farketmenin ve Seçenek Yaratmanın Önemi

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerektiğini, rehberliğin amacının da bireyin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmek olduğunu belirten Erkan (2003), bu nitelikleri; verimli çalışma, sınava hazırlanma, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme, problem çözme, plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kabul, etkili iletişim, meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme, öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunmak için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi değerler şeklinde sıralamaktadır.

Bu kitapta yukarıda belirtilen nitelikleri içeren; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi kazanımları gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler yer almaktadır.

Etkinlikler planlanırken öğrenciyi aktif bir katılımcı ve problem çözebilen bir birey hâline getiren, öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır. Buna göre, öğrenciler öğretilen birey değil araştıran, sorgulayan, öğrenen, kendi iç kontrolünü sağlayan, sorumluluklarını üstlenen bireyler olarak görülmektedir.

Etkinlikler gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı temel alınarak hazırlanmış ve öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınmıştır. Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı, Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı değil, onun bir parçasıdır.

Kaynak:Alıntı
 

Etiketler : Eğitim, Sunu

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0327