Rehber Öğretmenlere Ders Öğretmenleri Tarafından Sık Sık Sorulan Sorular

Öğretmenlerden Gelen Sorular

1. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) , üniversite sınavlarında öğrencileri nasıl etkileyecektir?

Bir öğrencinin üniversite sınavlarında çözdüğü sorulardan alabileceği en yüksek ham puan 500’dür. Buna ilave olarak öğrencinin lise mezuniyet başarı puanına göre (yani OBP’sine göre) 30-60 puan aralığında bir puan da sınavda alacağı puana eklenecektir. Dolayısıyla OBP, öğrencinin üniversiteye yerleşmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. OBP’nin yüksek olması için öğrencinin 9-10-11 ve 12. sınıftaki puan ortalamalarının yüksek olması gerekir.

2. Öğrencilerimiz daha çok üniversite sınavlarına yönelik çalışıyorlar, okul derslerini çok önemsemiyorlar; onları okula derslerine daha motive etmek için neler yapmalıyız?

Burada iki noktaya öğrencilerinizin dikkatini çekmelisiniz. Birincisi, üniversite sınavlarında çok yüksek puanlar alsa bile bir öğrencinin okul not ortalaması düşük ise, çok tercih edilen üniversite ve bölümlere yerleşmesi çok zordur. Bir öğrenci, üniversite sınavlarında en fazla 500 ham puan alabilir, buna okuldaki başarısına göre katkı puanı eklenecektir. 4 yıllık lise ortalaması daha yüksek olan bir öğrenci, bu okul başarı katkısından daha fazla pay alacaktır. İkincisi ise, üniversite sınavlarında sorulan sorular, öğrencilerin 9-10-11 ve 12. sınıflarda işlediği dersler ve konulardan sorulmaktadır. Dolayısıyla okul performansı yüksek olan ve okul derslerine ilgiyle çalışan bir öğrenci, aslında bir yandan da üniversite sınavlarına iyi hazırlanıyor demektir. Zaten üniversite sınavlarında yüksek başarılar elde eden öğrenciler araştırıldığında, bu öğrencilerin okul başarılarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir.

3. Derslerimde öğrencilerimin de derse etkin katılımını istiyorum, ne yapmalıyım?

Öğrenci merkezli işlenen derslerde öğrenme ve verim daha üst düzeyde olmaktadır. Öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi kalıcı öğrenmeyi sağlar. Bunu yapabilmek için de derslerinizi işlerken öğrencilerinizi de sürece katabileceğiniz değişik yöntem ve tekniklerden yararlanmanız uygun olacaktır. Problem çözme – proje – tartışma – beyin fırtınası vb yöntem/teknikler öğrencileriniz için dersi hem daha ilginç ve keyifli bir hale getirecektir, hem de öğrenme motivasyonlarını arttıracaktır.

4. Öğrencilerimin daha motive ve başarılı olması için sınıflarımda bir yarışma ve rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyorum, sizce doğru mu?

Günümüzde geçerli olan çağdaş eğitim bilimleri yaklaşımlarına göre öğrencilerin birbirleriyle yarıştırılmaları doğru değildir. Her bireyin değerli ve farklı özellikleri, ilgi ve yetenekleri olduğu dikkate alındığında, bireysel gelişime önem verilmesi gerekir. Öğrenme süreçlerinde öğrenciler arasında işbirliği oluşturulabilir, ancak her öğrenci gelişimi bireysel değerlendirilerek öğretim hizmetleri sunulmalıdır.

5. Öğrencilerim sık sık üniversite sınavlarında hangi dersten kaç soru sorulacağını bana soruyorlar, YGS’deki soru dağılımı konusunda bilgi verir misiniz?

Üniversite sınavlarının ilki olan sınav YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)dir. YGS’de 160 dakikalık sürede 160 soru sorulmaktadır. Bu soruların dağılımı 40 Türkçe – 40 Matematik/Geometri(32 Matematik, 8 Geometri) – 40 Sosyal Bilimler (15 Tarih , 12 Coğrafya, 8 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 40 Fen Bilimleri(14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji) şeklindedir.

6. Peki LYS’lerdeki soru dağılımı nasıldır?

Üniversite sınavlarının ikinci basamağı LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) dir. 5 farklı LYS yapılmaktadır. LYS 1’de 50 Matematik – 30 Geometri sorusu, LYS 2’de 30 Fizik – 30 Kimya – 30 Biyoloji sorusu, LYS 3’te 56 Dil Anlatım ve Edebiyat – 24 Coğrafya sorusu, LYS 4’te 44 Tarih – 14 Coğrafya – 24 Felsefe Grubu ve 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu, LYS 5’te ise 80 tane Yabancı Dil (İngilizce – Almanca veya Fransızca dillerinde yapılmaktadır) sorusu yer almaktadır.

7. Sınıfta ders işlerken öğretmen mi, yoksa eğitim teknolojisi mi daha ön planda olmalıdır?

Eğitim teknolojilerinin öğrenmeye katkısı tabii ki yüksektir. Ancak teknoloji öğretmenin yerini almamalıdır, öğretmenin etkinliklerini ve ders işleyişini tamamlayıcı olmalıdır, çünkü sevgi olmadan iyi bir öğretim söz konusu olamaz, öğrenciye sevgi verecek olan da öğretmendir, teknoloji değil.

8. Sınıfımda istenmedik davranışlar olduğunda ne gibi yöntemler uygularsam bu davranışları ortadan kaldırabilirim?

Sınıflarda farlı sebeplerle farklı istenmedik davranışlar oluşabilir. Bunlar iyi yönetilirse sorun büyümeden çözülebilir. Sınıfındaki hareketli ve aktif öğrencilerinize sınıfta dersinizi işlerken tahtayı silmek gibi, yoklamayı almak gibi görevler verebilirsiniz, bir nevi asistanınız yapabilirsiniz. Sınıfta kimseye zarar vermeden istenmedik davranış sergileyen bir öğrenciniz varsa önce görmezden gelip davranışı söndürmeye çalışın, davranışı devam ederse göz teması ile uyarın, yine devam ederse sözlü uyarın. Bazen öğrenci davranışının olumsuz olduğunu düşünmeden davranışını sürdürür, bu tür durumlarda öğrencinize sınıfın dışında gerekli görüşmeleri yapınız.

9. Sınıf rehber öğretmeni olarak sınıfımla ilgili ne tür çalışmalar yapmam gerekir?

Öncelikle öğrencilerinizi tanıyın ve onlara isimleriyle hitap edin. Daha sonra öğrencilerinizle beraber sınıf kuralları oluşturun. Öğrencilerinizin diğer derslerdeki performansları ile ilgili olarak öğretmen arkadaşlarla ara ara durum değerlendirmesi yapın. Öğrencilerinizle beraber dönem dönem gezi-tiyatro vb etkinlikler organize edin. Ama siz de katılın. Velilerinizle dönem dönem iletişim kurun, paylaşımlarda bulunun. Ve tabii ki rehber öğretmeninizle iletişimde olun.

10. Öğrencilerimde, dersime yönelik etkili test çözme alışkanlığı kazandırmam için neler önerirsiniz?

Öncelikle test çözme alışkanlığı kazandırırken kademeli ilerlemeniz gerekir. Günlük veya haftalık çözülecek soru sayısını yavaş yavaş arttırın. Öğrencilerinizin çözemediği soruları mutlaka etüt vb çalışmalarla mutlaka çözün. Çok fazla çözemedikleri soru olduğunda heveslerini kırmayın ve anlayışlı olun. Doğru sayılarının, çözmeye devam ederlerse yavaş yavaş artacağı telkininde bulunun. Önce basit sorulardan ya da daha kolay sorulardan oluşan testler ve sorular verin. Bunları çözüp özgüven kazanmalarını sağladıktan sonra daha zor testler ve sorular çözdürün. Mutlaka verdiğiniz test ödevlerini kontrol edin ve her öğrenciniz ile bireysel olarak ilgilenin.

11.Öğrenci utangaçtır, içe kapanık ve derse katılamamaktadır. Bunun için neler yapabilirim?

1. Öğretme stratejinizi gözden geçiriniz.
2. Herhangi bir katkı için öğrenciyi zorlamayınız.
3. Öğrenciye doğrudan soru sorarak derse katılımını sağlamayı deneyiniz.
4. Gözle iletişim kurunuz.
5. Böyle bir öğrenciyi küçük bir gruba lider tayin ediniz.

12.Öğrenci çok konuşmakta ve her şeyi bilme havası içindedir, üstelik kurnaz davranarak, yeri gelince sürekli şikayetçi davranış göstermektedir. Bunun için neler yapabilirim?

1. Öğrencilerin yaptığı yorumları olduğu gibi kabul ediniz.
2. Görüş veya duyguların dile getirilmesi için onlara sınırlı zaman veriniz.
(Örneğin:Düşünceni 2-3 dakika ile özetler misin?)
3. Konuşmasını istediğiniz başka bir öğrenci ile göz iletişimi kurarak, onunda konuya katılımını sağlayınız.
4. Bu gibi öğrencilerle, teneffüslerde özel ilgileniniz.
5. "Bu ilginç bir nokta. Şimdi diğer arkadaşlarının da ne düşündüğüne bakalım” türünden ifadeler kullanınız.

13.Öğrenci kendisini göstermek için sürekli itiraz etmekte, "hayır” sesleri çıkarmakta; şaşırtmaca sorularla sınıfı oyalamaktadır. Bunun için hangi yolları izleyebilirim?

1. Gerçekten size sorulan sorunun cevabını bilmiyorsanız bilmediğinizi ifade edin, sınıfa ya da öğrenciye soruyu tekrar sorarak yeniden dönün.
2. Bilinmeyen konularda ortak öğrenmenin önemine dikkat çekin.p>

14. Öğrenci hırçın, kavgacı ve sinirli davranışlar göstermekte, iç düşmanlık duyguları yansıtan davranışlar sergilemektedir. Bu tarz sorunlar için farklı alternatif yollar söylebilir misiniz?

1. İç düşmanlık bir endişenin maskesi olabilir. İç düşmanlığı kişiselleştirmekten çıkararak, endişe edilen nedenleri ortadan kaldırın. Öğrencinin içsel tepkisine değil, endişesine karşı tavır alınız.
2. Sakin ve nazik olmayı sürdürünüz. Sinirlerinizi kontrol altında tutunuz.
3. Öğrenciyle aynı fikirde olmadığınızı söylemek yerine, ona kendi düşüncenizi söyleyiniz.
4. Öğrenciyle göz iletişiminizi sürdürünüz.
5. Öğrenciyle asla çekişmeyiniz.
6. Tepkili öğrenciye "Bana öyle geliyor ki gerçekten kızgınsın. Bir başkası olsa böyle davranır mıydı?” deyin. Böylece arkadaşlarından ona baskı yapmalarını rica edin.
7. Öğrencinin problemi çözmesine yardım edin.
8. Öğrencinin davranışını bazen görmezden gelin.
9. Teneffüs sırasında özel olarak konuşun.
10. Son bir çare olarak, kişiden sınıftan çıkıp gitmesine izin verin.
Kaynak:asfaankara.com

Etiketler : Rehberlik

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0275