Okulda Rehberliğin Amacı

Bireysel rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

Rehberlik Servisi’nde gerek velilerle, gerekse öğrencilerle yapılan tüm görüşmelerde "gizlilik ilkesi”ne titizlikle uyulur. Görüşme sırasında alınan tüm kararlar danışan öğrencinin ya da velinin rızasıyla gerçekleştirilir.

Toplumsal yaşam ve kurallarına uyum sağlaması için öğrenci davranışları desteklenir. Öğrencilerin yaşam boyu karşılaştıkları her türlü sorunla sağlıklı ve dengeli baş edebilmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurmaları için, sorunlara karşı izleyecekleri yolu seçmelerine yardımcı olunur, problem çözme becerileri geliştirilir.

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Rehberlik ile ilgili tanımlarda üzerinde durulan bazı noktalar şunlardır :

> Rehberlik bir süreçtir.
> Bireye yöneliktir.
> Bireye yardım etmeyi hedefler.
> Kendini gerçekleştirme sürecine destek olur.
> Profesyonel ve bilimsel yardıma dayalı bir süreçtir.
> Karar verme becerilerini geliştirir.
> Kendini tanıma temeldir.

Etiketler : Rehberlik

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0332