8. Sınıf Din Kültürü Hac - Zekat - Kurban İbadeti Ünitesi Testleri

Word Olarak İndirmek İçin Buraya Tıklayınız [11,63 Kb] (İndirme: 627)

DİN KÜLTÜRÜ 8.SINIF 2.ÜNİTE HAC-ZEKAT-KURBAN İBADETİ TESTİ - 2

Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur.
1-İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur?
A-Sevmek bilincinin
b-Eşitlik bilincinin
C-Yardımlaşma bilincinin
d-Dayanışma bilincinin

2-Sözlükte "haram etmek, kendini sakındırmak” anlamlarına gelen ve aynı zamanda hacıların hac ibadetini yaptıkları sırada giydikleri hac elbisesinin ismi olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a-Merve
b-Umre
c-Tavaf
d-İhram

3- ”Çalışmak, gayret etmek, çaba göstermek” anlamlarına gelen Safa ve Merve tepeleri arasında 7(yedi) defa gidip gelinerek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sa’y
b-Vakfe
c-Tavaf
d-İhram

4- Hac sırasında yapılan her davranışın bir anlamı ve insanı eğitici bir yönü vardır. Aşağıdaki ibadet şeklindeki davranışlardan hangisi hac ibadetinin içinde yoktur?
a-Oruç tutmak
b-Boy abdesti alıp ihrama girmek
c-Şeytan taşlamak
d-Kabe’yi tavaf etmek

5- Mina, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen Mekke ile Müzdelife arasında bir yerdir. Hac’da, Mina’da hangi ibadet yapılır?
a-Sa’y yapılır
b- İhram’a girilir
c-Vakfe yapılır
d- Kurban kesilir, Şeytan taşlanır

6- Sa’y ne demektir?
A) Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmektir.
B) Arafat dağında bir süre durmaktır.
C) Minâ da şeytan taşlamaktır.
D) Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmedir.

7- Yukarıdaki resimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hac ibadetinin yapıldığı kutsal mekândır.
B) Mescidi Nebi olarak adlandırılır.
C) İçerisinde Peygamberimizin kabri(mezarı)vardır
D) Medine’de bulunmaktadır.

8- Aşağıdakilerden kaç tanesi ihramlı kişilere yasak değildir?
Koku sürmek
Yemek yemek
Tıraş olmak
Uyumak
Bitki koparmak
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9- Belirli bir vakitte ihrama girip Arafatta bir süre durmak ve Kâbe’yi tavaf etmekle yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Vakfe
b)Umre
c) Hac
d)Tavaf

10- Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek neyi simgelemektedir?
A- Mahşerde beklemeyi .
B- Hz. İsmail’in su aramasını.
C- Hz. İsmail’in kurban edilmek istenmesini.
D- Hz. Hacer’in su aramasını.

11- Aşağıdaki Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hac akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır.
b) İhram, Kâbe’ye girerken hacıların örttüğü beyaz örtüdür.
c) Hür olmayan insanlara hac farz değildir
d) Sağlığı elverişsiz olan kişi hacca kendisinin yerine bir başkasını gönderemez.

12- Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Hac Müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve sorunlara çözüm aradıkları yıllık genel kongreleri gibidir
b) Hac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk bilincinin güçlendirildiği bir ibadettir
c) Hac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü (makam mevki) farklarının ortadan kalktığı bir ibadettir
d) Hac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce yaşamış Müslümanlarda yoktur.

13- Dini terim olarak hangi seçenektekiler birbirinin yerine kullanılır?
A-Hac-Kurban
b-Kıble-Kâbe
c-Arafat-Tavaf
d-Mekke-Medine

14- Yeryüzünde yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir.
A- Mescidi Nebevi
B- Mescidi Aksa
C- Kâbe
D- Mescidi Küba

15- Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir.
A- İbrahim-İsmail
B- Musa-Harun
C- Yakup-Yusuf
D- Davut-Süleyman

16- Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir.
A- Kâbe sağa alınarak yapılır.
B- Tavaf Kâbe’nin etrafında yapılır.
C- Hacerul esvedden başlanır.
D- Kâbe’nin etrafı 7 defa dolaşılır.

17- Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı hacca gidemeyenler ne yaparlar.
A- Gitmezler
B- Köle azat ederler
C- 61 gün oruç tutarlar
D- Vekil tayın ederler

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A- Hac Müslümanların yıllık kongresi gibidir.
B- İnsan anadan doğduğu ilk gün gibi tertemiz olur.
C- Hac insanlar arasındaki saygısızlığın artmasına sebep olur.
D-Kişinin malı, bedeni üzerinde mevcut olan Allahın hakkının ödenmesine sebep olur.

19- Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir.
A- Umre
B- Tavaf
C- Hac
D- İhram

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A- Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır.
B- Hac farz, umre sünnettir.
C- Hacda Arafat’ta vakfe vardır, umrede yoktur.
D-Hacda ihram vardır, umrede yoktur.

21- Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.
A- Sağlıklı olmalıdır.
B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır.
C- Ramazan ayı olmalıdır.
D- Yollar güvenli olmalıdır.

22- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir.
l- Tavaf
ll- Mihrap
lll- Arafat
lV- Minber
A- 1-3
B- 3-4
C- 2-4
D- 1-2

23- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir.
A- Sahur
B- İftar
C- Miraç
D- Tavaf

24- Hacca giden Müslümanlar, Kabenin etrafında 7 defa dönerler. Bu işe ne ad verilir?
A- İhram
B- Vakfe
C- Telbiye
D- Tavaf

25- Hac'da hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık ve iki parçadan oluşan ihrama girmeleri islam dininin hangi yönünü simgeler?
A- İnsanlar arasındaki sevgiyi
B- İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı
C- İnsanlar arasındaki eşitliği
D- İnsanlar arasındaki dayanışmayı

26- Haccın farzlarından olan " Vakfe yapma ” aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde yapılır?
A- Kâbe’nin etrafında
B- Uhud dağında
C- Arafat dağında
D- Medine’de

//
Etiketler : 8. Sınıf, Din Kültürü, Hac, Zekat, Kurban, İbadet Test

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0519