8. Sınıf Din Kültürü Hac - Zekat - Kurban İbadeti Ünitesi Testleri

Word Olarak İndirmek İçin Buraya Tıklayınız [13,71 Kb] (İndirme: 537)

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. ÜNİTE HAC-ZEKAT-KURBAN İBADETİ TESTİ - 7

"İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… ibadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır”

1- Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur
a) Hac
b) Oruç
c) Kurban
d) Zekât

İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir

2-Aşağıdaki şıklardan hangi sinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır
a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır
b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır
c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır
d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş yada bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır

3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallardan biri değildir
a) Altın, gümüş, para
b) İçinde oturduğumuz evimiz
c) Küçükbaş hayvanlar
d) Ticaret malları

4- Hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir
a) Yoksul olan dedemiz
b) Yoksul olan amcamız
c) Evine dönecek parası olmayan yolcular
d) Yoksul olan kardeşimiz

5- Genel olarak ticaret mallarından ne kadar zekât verilir
a) 1/40
b) 2/100
c) 2/10
d) 1/10

6- Bir kimsenin, zorunlu olmaksızın Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe ne denir
a) Sadaka
b) Fitre
c) Zekât
d) Fidye

İslam dini yardımlaşma ve paylaşmaya çok büyük önem vermiştir. Bu alanda Allah rızası için toplumda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla birtakım hayır kurumları kurulmuştur.

7.Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu yardımlaşma kurumlarımızdan biri değildir
a) Yeşilay
b) Kızılay
c) NATO
d) Çocuk Esirgeme K

8- Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir
a) Özgür olmak
b) Akıllı olmak
c) Müslüman olmak
d) Müslüman ülkede yaşamak

9- Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a) Hac farz, umre ise sünnettir
b) Umre’de de hacda da ihrama girilir
c) Hac yılın belli günlerinde, umre ise hemen her zaman yapılabilir
d) Hacda, Arafat’ta vakfe yapılır; umrede ise vakfe yoktur

"Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir”

10- Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir
a) Şavt – Sa’y – Vakfe
b) Şavt – Tavaf – Sa’y
c) Şavt – Vakfe – Tavaf
d) Vakfe – Tavaf – Şavt

11- Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez
a) Toprak ürünlerinden
b) Evde beslenen kümes hayvanlarından
c) Ticari mallardan
d) Küçük ve büyük baş hayvanlardan

12- İmkânı olanların haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”(Âlmran,97) Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır
a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu
b) Allah’ın insanlar üzerinde hak sahibi olduğu
c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

”…Maliki yevmiddin …” …Min şerri ma halak…” "… Ellezi yüvesvisu fisudurinnas”

13-Yukarıdaki ayetlerin hangi surelere ait olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak sıralanmıştır
a) Fatiha-Kureyş-Felak
b) Fatiha-Nas- Felak
c) Fatiha-Fil-Maun
d) Fatiha- Felak- Nas

14- Vakfe nerede ve ne zaman yapılır
a) Arafat’ta bayram günü
b) Arafat’ta arefe günü
c) Kâbe’de bayram günü
d) Mina’da arefe günü

15- Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda Kâbe’yi usulüne uygun olarak tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ve sünnet olan ibadete ne denir
a) Hac
b) Tavaf
c) Şavt
d) Umre

16- Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır
a) Koyun-Keçi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir
b) Sığır-manda: 2 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir
c) Yaban keçisi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir
d) Deve: 5 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir

17- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir
a) Tavaf etmek
b) Şeytan taşlamak
c) Vakfe yapmak
d) İhrama girmek

18- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farz olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir
a) 40 yaşından küçük olmamak
b) Akli dengesi yerinde olmak
c) İslam’ın ölçülerine göre zengin sayılmak
d) Müslüman olmak

19- "…yalemü ma beyne eydihim vema halfehüm…” kelimeleri nerede geçmektedir
a) Ayetel kürsi’de
b) Maun Suresinde
c) Leheb Suresinde
d) Kafirun Suresinde

Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz; fakat Allah'ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır.

20-Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz
a) Kurban Allah'ın rızasını kazan için kesilir
b) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir
c) Kurban kesmenin te amacı yardımlaşmadır
d) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir

21- Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî durumu kötü olan akrabalarından hangisine zekâtını veremez
a) Torunlara
b) Halasına
c) Teyzesine
d) Ablasına

22- Hac ibadetinde vakfe nerede yapılır
a) Müzdelife
b) Kabe
c) Mina
d) Arafat

I- Kurban Bayramından bir gün önce (Arefe günü) Arafat’ta bir süre kalıp ibadet etmek,
II-Kâbe’yi tavaf etmek,
III-Camileri ziyaret etmek,
V-Sahabelerin kabirlerini ziyaret etmek,

23- Yukarıdakilerden hangileri haccın farzlarındandır
a) I,III, IV
b) I,III
c) I, II, III, IV d) I,II

24- Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz
a) Yol güvenliğinin olmaması
b) Hacca gidecek olan kişinin maddi olarak ailesini zor durumda bırakacak olması
c) Orada bulaşıcı hastalık bulunması
d) Hacca gidecek kişinin evli olması

25- Aşağıda hacda yapılan bazı uygulamalar ve açıklamalar verilmiştir; Ancak onlardan biri yanlıştır. Yanlış olanı bulunuz.
a) Kabenin etrafında bir defa dönüşe say denir
b) Şeytan taşlama Mina’da yapılır
c) Arafatta vakfe haccın farzıdır
d) Kâbe’nin etrafında 7defa dönüşe tavaf denir

26- Hacda hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık olması ve iki parçadan oluşan beyaz ihrama girmeleri İslam öğretisinde çeşitli özellikleri simgelemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
a) Beyaz renkte oluşu günahlardan arınmışlığı simgeler
b) Sade oluşu gösterişe değer verildiğini simgeler
c) Herkesin aynı sade kıyafeti giymesi insanlar arasındaki eşitliği ve herkesin Allah’ın kulu olduğunu simgeler
d) Kefene benzemesi, kıyamet günü dirilip mahşer meydanında toplanmayı simgeler

27- Zekât veren insanlar hem Allah’a hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Buna göre, hangisi zekâtın toplumsal işlevlerden biri değildir
a) İnsanlar arasındaki işbirliğini arttırır
b) Zenginlerle yoksullar arasındaki farkın derinleşmesine engel olur
c) Toplumda sevgi ve saygının gelişmesini sağlar, kıskançlığı önler
d) İnsanları tembelliğe teşvik eder

Ayşe Teyzenin, temel ihtiyaçlarını karşılayacak parasının dışında, 9000 TL nakit parası bulunmaktadır

28- Bir yıldan beri harcamadığı bu paradan ne kadar zekât vermesi gerekir
a) 250 TL
b) 225 TL
c) 275 TL
d) 200 TL

29- Dinimizde herkesin yararlana- cağı okul, cami, yol, hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde yer alır
a) Fıtır sadakası
b) Zekât
c) Sadaka-i cariye
d) Fitre

30- Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez
a) Şükür Kurbanı
b) Akika Kurbanı
c) Adak Kurbanı
d) Kurban Bayramında kesilen kurban

31- Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah'a şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban aşağıdakilerden hangisidir
a) Akika Kurbanı
b) Adak Kurbanı
c) Şükür Kurbanı
d) Türbede kesilen kurban

32- Sâfa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir
a) Sa’y
b) Tavaf
c) Vakfe
d) Şavt

33- Kâbe’nin etrafında yedi kere dönülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir
a) Şavt
b) Vakfe
c) Telbiye
d) Tavaf

34- Hz Muhammed’in mezarı nerededir
a) Kâbe’de
b) Mekke’de
c) Medine’de
d) Kudüs’te

35- Bir işin veya isteğin olması şartına bağlı olarak adanan kurbana ne denir
a) Dilek
b) Akika
c) Adak
d) Nafile

36- Aşağıdaki kavramlardan hangisi hac ibadeti ile ilgili değildir
a) Tavaf
b) İhram
c) Arafat
d) Minber

37- Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre bir insanın temel ihtiyaçlardan sayılmaz
A) Evde kullanılan eşyalar
b) Zanaatkâr birinin çalışma takımları
c) Erzak olarak biriktirilmiş yiyecekler
d) Kiraya verilen ev

38- Zekât vermek, insanda birçok güzel duyguların uyanmasına ve güzel ahlakın gelişmesine yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılmaz
a) Çalışkanlık ve başarıya kilitlenme
b) Cömertlik ve yardımseverlik
c) İnsan sevgisi ve merhamet
d) Para veya mal hırsının kölesi olmaktan kurtulma

39- Dinimiz toplum içinde yardımlaşmayı sağlamak için bazı ibadetler belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
a) Hutbe
b) Fitre
c) Sadaka
d) Zekât

//
Etiketler : 8. Sınıf, Din Kültürü, Hac, Zekat, Kurban, İbadet, Test

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0368