7. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket Ünitesi Testleri ve Cevapları - 1

7. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket Ünitesi Yaprak Testi - 1 [15,55 Kb] (İndirme: 122)

7.Sınıf Fen Bilimleri - Kuvvet ve Hareket Ünitesi Online Testi - 1

1)Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
A)Sıkışan bir yay
B)Masa üzerindeki top
C)Süratle giden bir araba
D)Duran araba

2) Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahiptir?
A)Futbol oynayan çocuklar
B)Barajda toplanmış su
C)Tabancadan çıkan mermi
D)Hareket eden uçak

3) Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar
B)Hareketli makara işten kazanç sağlar
C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar

4)Aşağıda verilenlerden hangilerinin kinetik enerjisi vardır?
I.Saksıdaki çiçek
II.Koşu parkurundaki atlet
III.Masadan düşen kalemin
A) I ve III
B)II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III

5)Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?
A-Vida
B- Makas
C- Bıçak
D- Çamaşır makinesi

6)Yaptığımız deneyin güvenilir olması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A)Yaptığımız ölçümleri dikkatli okumalıyız.
B)Ölçüm sonuçlarından yararlanarak grafik çizmeliyiz.
C)Çizdiğimiz grafikte sapmalar varsa ölçüm sonuçlarını kontrol etmeliyiz.
D)Günlük hayatla ilgisi olmayan deneyler yapmalıyız.

7) Fiziksel anlamda iş yapabilmek için bir cisme uygulanan kuvvetin yönü nasıl olmalıdır?
A)Hareketle aynı yönde
B)Hareket yönüne zıt
C)Hareketin doğrultusuna dik
D)Yönü yoktur, çünkü cisim hareket etmez

8). I. Eğik düzlemin eğimi arttırılmalı
II. Eğik düzlem yüzeyi zımparalanarak, cilalanmalı
III. Cismin kaymaması için eğik düzlem yüzeyi kazınarak, üzerinde izler oluşturulmalı
Eğik düzlemde, bir yükü belli bir yüksekliğe çıkarırken, kuvvetten tasarruf etmek için, yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılmamalıdır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I - III
D)II – III

9)Aşağıdakilerden hangisi sürtünme ile ilgili değildir?
A)Uçakların yakıt tasarrufu yapabilmek için yüksekten uçması
B)Uçurtmanın rüzgarlı havalarda daha rahat yükselmesi
C)Araba karbüratörünün donmaması için antifiriz konulması
D)Bisiklet zincirinin düzenli olarak yağlanması

10. Günlük yaşantımızda bize iş kolaylığı sağlayan araçlara, basit makine denir. Basit makineler, aşağıda verilenlerden hangisini gerçekleştirmezler?
A)İşten kazanç sağlarlar
B)Kuvvetin yönünü değiştirirler
C)Bir işin yapılma hızını değiştirirler
D)Bir enerji türünü bir başka enerji türüne dönüştürebilirler

11)I. Kütlesine
II. Cinsine
III. Süratine
IV. Hacmine
Bir cismin kinetik enerjisi, yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?
A)II - III
B)II - IV
C)I - III
D)I - II - IV

12. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir ?
I.Süratı artar.
II.Kinetik enerjisi artar.
III.Çekim potansiyel enerjisi artar.
A)I. ve II.
B)I. ve III.
C)II. ve III.
D)I. II. ve III.

13)18 N. Kuvvetle 50 cm. uzayan bir yay 90 N. kuvvetin etkisiyle kaç cm. uzar?
A) 150
B) 200
C) 180
D) 250

14)Aşağıdakilerden hangisi kinetik enerjiye örnek olamaz?
A) Uçan kuşun enerjisi
B) Koşan çocuğun enerjisi
C) Uyuyan kedinin enerjisi
D) Hareket eden trenin enerjisi

15. Serbest boyu 5 cm olan bir yaya 10 Newton'luk bir cisim asıldığında 2 cm uzuyor. Aynı yaya 25 Newton'luk bir cisim asılırsa, yayın uzunluğu kaç cm olur?
A) 5
B) 10
C) 12
D) 7

16) Bir yaya 400 gramlık kütle asıldığında yay 10 cm uzuyor. Yaya 40 Newtonluk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)200
B)50
C)20
D)100

17) Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Yoldan kazanç sağlayabilir.
B)İş yapma kolaylığı sağlar.
C)Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
D)İşten kazanç sağlayabilir

18) Bir yaya 500 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm. uzuyor. Yaya 1N luk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)20
B)5
C)2
D)10

19)Bir öğrenci;
I.Çantasını sıradan alıp
II.Yatay bir yolda eve taşıyıp
III.Evde yere bırakıyor
Buna göre bu öğrenci hangi durumlarda fen anlamında iş yapmıştır?
A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

20) Bir yayın ucuna 6 Newton'luk kuvvet uygulandığında 4 cm.uzuyor.Eğer 24 Newton'luk bir kuvvet uygulansaydı kaç cm. uzardı?
A)12
B)14
C)16
D)18

21)Fiziksel anlamda iş "bir cismi uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirmektir.”Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmamaktadır?
A)Bir cismin merdivenden yukarı çıkartılması
B)Bir kişinin kapıyı itmesi ve kapının açılmaması
C)Kitapların rafa kaldırılması
D)Buzdolabının itilerek hareket ettirilmesi

22)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri iş birimidir?
I-N.m
II-Joule
III-m/s
A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-I ve II
D-I,II ve III

Etiketler : 7. Sınıf, Fen Bilimleri, Kuvvet, Hareket, Enerji, Test

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0452