6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Yaprak Testi-1 [15,32 Kb] (İndirme: 258)

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ ONLİNE TESTİ – 1

1-)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir?
a-)Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması
b-)Türk Dil Kurumu’nun kurulması
c-)İstanbul Üniversitesinin açılması
d-)Türk Dil Kurumu’nun açılması

2-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir?
a-)M..Kemal Selanik’te doğmuştur.
b-)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
c-)Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bir ülkedir.
d-)Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldır.

3. "Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
A) Türk Tarih Kurumu.
B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
C)Türk Dil Kurumu
D) İş Bankasının kurulması

4- Aşagıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu belirtiyor?
A) 26 – 45 Dogu meridyenleri, 36 – 42 Kuzey paralelleri
B) 36 – 45 Dogu meridyenleri, 53 – 63 K uzey paralelleri
C) 75 – 79 Batı meridyenleri, 24 – 42 Güney paralelleri
D) 43 – 79 Dogu meridyenleri 82 – 90 Güney paralelleri

5- I.Marmara Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir
II. Kocaeli Marmara Bölgesinin ilidir
III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının en güzel ülkesidir
Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu özelliğindedir?
A).yalnız I
B)yalnız II
C)I ve III
D)II ve III

6- Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hanği haritayı kullanmak daha uygun olur?
A)Marmara bölgesi
B)Türkiye
C)Dünya
D)Asya kıtası

7- Metin, arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.
Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- Görüş bildirmiştir.
b-Olay anlatmıştır
c-Olgudan bahsetmiştir.
d-Bilimsel bir açıklama yapmıştır.

8-Her Türk vatandaşının devlet tarafından belirlenen kanunlara uyması gerekir. Toplumsal yaşayışımızı düzenleyen bu kanunlara uymakla vatandaşlık görevimizi de yerine getirmiş oluruz.
Buna göre vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?
a-Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını
b-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamasını
c-Devletin askeri yönden güçlenmesini
d-İnsanların kendilerini geliştirmesini

9-Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul, kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir?
a-Türk Standartları Enstitüsü Kurumu
b-Etibank
c-Maden Tetkik Arama Enstitüsü
d-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

10-Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
a-İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek
b-Öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmak
c-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak
d-Türk tarihi ve kültürünü kavratmak

11-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada son basamaktır?
a-Araştırma konusunu tesbit etmek
b-Araştırma konusu için kaynak eserleri bulmak
c-Rapor yazmak
d-Varsayımlar ileri sürmek

12- 1-Türkiye devletinin yönetim şekli cumhuriyettir.
2-Türkiye”nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.
4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.
Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür?
a-1
b-2
c-3
d-4

13-Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz?
a-Tüketici hakları mahkemesi
b-Belediyeler
c-Tüketici hakları koruma derneği
d-Halk evleri

14-Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir?
a-Asya-Avrupa
b-Asya-Avusturalya
c-Afrika-Antartika
d-Kuzey Amerika-Avrupa

15- Sosyal Bilgiler dersinde anlatılan "kişi dokunulmazlığı” konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Seyahat hürriyeti
B) Seçme-seçilme hürriyeti
C) Din hürriyeti
D) Özel hayata müdahale hürriyeti

16- İnsanların bir konu ile ilgili düşündüklerini ifade etmesine ve o konu ile ilgili yorumlarını katmasına ……………….. denir. Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir?
A) Olay
B) Görüş
C) Kavram
D) Genelleme

17- Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?
a) Türk dilinin gelişimi izlemek
b) Türk tarihini araştırmak
c) Gazeteleri incelemek
d) Tüketici haklarını korumak

18- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?
a) Coğrafya
b) Tarih
c) Felsefe
d) Kimya

19- Kişiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere "görüş” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
C) En güzel okul bizim okulumuzdur.
D) Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölüdür.

20. Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.
D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

21- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?
a) Türkiye, Başlangıç Meridyenine göre Doğu Yarım Kürededir.
b) Türkiye, 36˚-42˚Kuzey paralelindedir.
c) Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
d) Türkiye, Ekvator’un Kuzeyinde yer alır.

22-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikincisidir?
A) Notları sınıflandırma
B)Varsayımları yazma
C) Konu belirleme
D)Metin oluşturma

23-1928 yılında yapılan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk Tarih Kurumu Açıldı
B)Türk Dil Kurumu Açıldı
C)Harf İnkılâbı Yapıldı
D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Açıldı

24-Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?
A)Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u feth etmiştir.
B)Yakup Kadri üslubu ile insanları adeta büyüler.
C)Abant gölü ülkemizin en güzel gölüdür.
D)Hande Yener çok hoş bir şarkıcıdır.

 

//
Etiketler : 6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Sosyal, Test

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0464