Lise Beden Eğitimi Dersi Sene Sonu Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Lise Beden Eğitimi Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı [15,45 Kb] (İndirme: 144)

DERS : Lise Beden Eğitimi

TOPLANTI NO :

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI YERİ :

TOPLANTI SAATİ :

TOPLANTIDA BULUNANLAR :

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış Ve Yoklama.
2- Yeni Gelen Emir,Genelge Ve Tebliğlerin İncelenmesi
3- Milli Eğitimin Temel Amaçlarının Okunması
4- Lise Beden Eğitimi Dersi Genel Ve Özel Amaçları
5- II. Dönem Lise Beden Eğitimi Dersi Zümre Tutanağının İncelenmesi, Alınan Kararların Okunması ve değerlendirilmesi
6- II. Dönem Başarısının Değerlendirilmesi, Başarısızlık Nedenleri.
7- Ünitelendirilmiş Yıllık Planların Uygulanmasında Karşılaşılan Sıkıntılar Ve Çözüm Önerileri.
8- …./... Eğitim-Öğretim Yılında Öğrencilerin Başarılarını Daha da Artırmak İçin Yapılacak Çalışmalar, Öneriler.
9- Dilek Ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Zümre başkanı Okul Müdürü …………………… ve İngilizce Dersi öğretmenleri ………………………, yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte bir araya gelerek, gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Zümre Başkanı ……………..: "..../.... eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde bitirdik. Umarım ki geride kalan eğitim-öğretim dönemi okulumuz için en iyi şekilde tamamlanmıştır” dilekleriyle toplantı açılmıştır.

Yapılan yoklamada tüm Beden Eğitimi öğretmenlerinin toplantıda hazır oldukları görülmüştür.

2- ..../.... Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem başında yapılan Beden Eğitimi Dersi zümre tutanakları incelendi.

Tutanaklarda belirlenen hedeflere ulaşıldığı belirtildi. Bunun da öğrencilerin derste, sınıf içinde ve okuldaki davranışlarından ve aldıkları notlardan anlaşıldığı açıklandı.

3- Beden Eğitimi Dersinin müfredatı ve genel amaçları doğrultusunda planlama, etkinlik, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapıldığı ……………………… tarafından belirtildi.
4- Ders öğretmeni …………………………, uygulamada karşılaşılan güçlüklere ilişkin olarak proje ve performans ödevlerinin zamanında teslim edilmesi konusunda bazı öğrenciler açısından sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Zümre başkanı ………………………….. ise bu sıkıntının giderilmesi için önümüzdeki yıl öğrencileri ödev hazırlama ve teslim etme konusunda daha bilinçli hale getirme çalışması yapılmasını önerdi. Bu konuda ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

5- Ders Öğretmeni, derslerde kullanılan araç ve gereçlerin genel olarak yeterli olduğu, araç ve gereçlerin zamanı ve yeri geldiğinde kullanıldığını söyledi.

Zümre Başkanı …………………………….’ de bilgisayar laboratuvarından ve akıllı tahta cihazından yararlanarak derslerin daha verimli bir şekilde işlendiğini belirtti.

6- Ders Öğretmeni ……………………, yıl sonunda tüm sınıflarda başarının hedeflenen düzeye yakın olduğunu, başarısız öğrencilerin büyük bir kısmının ise devamsız öğrenciler olduğunu vurguladı. Sınıflardaki genel başarı durumu aşağıdaki gibidir:

7- Ünitelendirilmiş Yıllık Planların işleyişi gözden geçirildi. Ders işleyişinin yapılan yıllık planlara uygun olarak işlendiği ve bütün konuların zamanında bitirildiği tespit edildi.

8- Konuların işlenişinde konuların niteliğine ve öğrenci özelliğine uygun olarak aktif öğrenme yöntemleri kullanıldı. Bu bağlamda anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, problem çözme, tartışma, drama vb. yöntem ve teknikler uygulandı. Ders araç-gereci olarak da ders kitabı, bilgisayar sunuları, film, Beden Eğitimive animasyonlar ile konulara ilişkin fotoğraf ve resimlerden yararlanıldı.

9- Okul ve dersliklerin fiziki anlamda yeterli olduğu zümre öğretmenlerince belirtildi. Sınıfların yeterince aydınlık ve ferah olduğu, bunun eğitim öğretim etkinliklerine olumlu katkı sağladığı belirtildi. Sınıflarda yer alan panoların yeterli olup buralarda rahatlıkla öğrenci çalışmalarının sergilendiği söylendi.

10– Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan …………………. toplantıyı sona erdirdi.

Etiketler : Lise, Beden Eğitimi, Sene Sonu, Zümre, Toplantı, Tutanak

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0351